உங்கள் வலை உலாவியில் இருந்து ஸ்கிரீன் ஷாட்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

   எந்த பயன்பாட்டையும் ஸ்கிரீன்ஷாட் செய்யவும்
   நினைவில் கொள்ள விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் இல்லை
   100% இலவசம்
   உங்கள் வலை உலாவியில் வேலை செய்கிறது
   பயன்படுத்த எளிதானது
   பதிவுபெறவில்லை